Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                       

                                                       DO SZKOŁY CZAS

 

W nadchodzącym roku szkolnym 2008/2009 Szkoła Podstawowa w Bąkowicach dla swoich uczniów poza zajęciami przewidzianymi w planie nauczania będzie prowadzić również następujące zajęcia pozalekcyjne:

dla klasy 0 – zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego;

dla klas I – III – zajęcia wyrównawcze, zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, kółko informatyczne;

dla klas IV – VI – zajęcia wyrównawcze z: języka polskiego, przyrody, historii, matematyki, zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, kółko informatyczne, kółko przyrodnicze, kółko matematyczne, kółko matematyczno – informatyczne „Mały ekonomista”;

oraz dla wszystkich uczniów warsztaty psychologiczno – pedagogiczne.

Powyższe zajęcia realizowane będą w ramach projektu „Wiedza, którą otrzymam w latach szkolnych zaowocuje w przyszłości” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Celem głównym projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej, rozwijanie aspiracji edukacyjnych uczniów poprzez wykorzystywanie metod aktywizujących uczniów w pracy na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnej, nauk przyrodniczo – matematycznych, języków obcych oraz przedsiębiorczości.

            Ponadto dla klas I – IV przeprowadzone zostaną warsztaty udzielania pierwszej pomocy w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować” oraz dla klasy VI zajęcia wspomagające w ramach programu „Przygotuj się do sprawdzianu”.

            Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w poszczególnych zajęciach odpowiednich dla swoich grup wiekowych.

wstecz